Představení instruktora

Miloslav Vaněk (Milan)

Cvičí: Fitbox

Další instruktoři