Představení instruktora

Nikola Válková

Cvičí: Power plate

Další instruktoři